बजेटरी प्रणाली भित्रबाट खर्च हुने विदेशी सहायता बढ्यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताका रूपमा आएको रकममध्ये बजेटरी प्रणालीबाट ५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा भने करिब ७८ प्रतिशत रकम  खर्च भएको छ।Source link

Leave a Comment